Ako pripevniť obraz na stenu pomocou magnetov.

Vystavujete umelecké diela v galérii alebo si chcete doma, v kancelárii či obchode na stenu zavesiť plagát, fotografiu, grafiku? Pripevnite diela na stenu pomocou neodýmových magnetov. Je to jednoduché a štýlové. Ktoré magnety sú dostatočne silné na to, aby udržali vaše obrazy na stene? Zistite v návode.

Metóda, ktorú opisujeme v článku, je vhodná najmä pre obrazy na plátne, fotografie alebo moderné obrazy, ktoré nechcete vkladať do rámu alebo sú do rámčeka príliš veľké. Na konci článku nájdete aj tip na pripevnenie malých fotografií či obrázkov bez vŕtania do steny.

Čo budete potrebovať na zavesenie?

Ako spočítate, koľko a akých magnetov budete potrebovať?

Zistíte to ľahko. Hmotnosť papiera, plátna či obrázka vynásobte číslom 5 a potom hmotnosť vydeľte počtom magnetov, ktoré chcete použiť. Tým získate pevnosť potrebnej magnetickej sily ťahu pre každý magnet.

Príklad:

Ak váš obraz váži 300 gramov, budete potrebovať magnety, ktoré dohromady udržia 1,5 kg. Ak použijete štyri neodýmové magnety, jeden v každom rohu, potom musí každý z nich v ťahu udržať minimálne 375 gramov.

Berte do úvahy aj hrúbku papiera či iného materiálu, cez ktorú magnety k sebe pripevňujete. Pri magnetoch s väčšou magnetickou silou máte istotu, že obrázok udržia.

Čím väčší plagát, tým viac magnetov budete potrebovať. A to nielen pre jeho veľkosť, ale aby príliš neodstával.

Návod, ako pripevniť obrazy na stenu pomocou magnetov

1) Najprv si na stene označte miesta, kam vyvŕtate otvory pre kotvičky.

2) Vyvŕtajte v stene otvory pre kotvičky s priemerom 4 mm. Kotvičky zasuňte dovnútra.

3) Do kotvičiek k stene pomocou skrutiek zaskrutkujte neodýmové magnety s otvorom a priehlbinou pre skrutku. Tento magnet má magnetickú silu 3,6 kg.

Namiesto magnetu môžete použiť oceľovú podložku. Avšak magnetická príťažlivosť medzi magnetom a podložkou bude slabšia ako príťažlivosť medzi dvoma magnetmi.

Ak chcete použiť namiesto magnetov podložky, uistite sa, že sú skrutky a podložky vyrobené z feromagnetického materiálu. Táto metóda je vhodná len pre obrázky s hmotnosťou menej ako 150 gramov.

4) Teraz plátno, obraz či plagát k magnetom umiestneným v stene pricvaknite pomocou neodýmových kotúčov.

A je to! Obraz, fotografia alebo grafika visí na stene, v rohoch ju zdobia lesklé neodýmové magnety.

Výhodou je, že prípadnú výmenu obrazu už zvládnete veľmi rýchlo.

Tip na pripevnenie malých fotografií či obrázkov bez vŕtania do steny

Ak pripevňujete na stenu iba malú fotografiu, nie je potrebné vŕtať do steny. Na pripevnenie vám postačia samolepiace kotúčové magnety, ktoré prilepíte na stenu. Fotografiu či kresbu pricvaknite ďalším magnetickým kotúčom. Čím pórovitejšia však stena bude, tým menšia bude sila magnetov.

Chcete, aby obrázok vyzeral na stene elegantnejšie a mal od steny „odstup“? Vložte medzi magnet priskrutkovaný na stene a obrázok tyčový magnet z neodýmu, napríklad magnet T-08-10-N.

Čítajte ďalej blog Unimagnet a objavte ďalšie magnetické nápady.