Brzdy športového auta.

Bezpečnostný systém ABS je súčasťou každého moderného automobilu. Zamedzuje zablokovaniu kolies pri brzdení. Skladá sa z niekoľkých častí. Viete, že k vašej bezpečnosti pri jazde prispievajú aj silné magnety? Zistite, akú majú v ABS funkciu.

ABS – Antiblockiersystem či Anti-lock Brake System pre vašu bezpečnosť

Kedysi sa vodiči učili, že keď sa kolesá pri brzdení dostanú do šmyku, treba brzdiť systémom stlač brzdový pedál-uvoľni-stlač brzdu-uvoľni , ideálne v rýchlom slede.

Lenže ak sa stane automobil neovládateľným, asi si len málo vodičov zachová chladnú hlavu. Ak predtým neabsolvovali školu šmyku. Tento postup sa navyše nevyrovná moderným automatizovaným systémom.

Aby bola jazda na mokrej ceste, v zime, ale aj na suchu bezpečnejšia, majú dnešné autá systém ABS – protiblokovací brzdový systém. Bez neho už asi žiadne nové auto v EÚ nekúpite.

Senzor rýchlosti kolies systému ABS.

Systém funguje podobne, ako keď vodič rýchlo stláča a púšťa brzdový pedál. Ale bezpečnostný asistent ABS to robí automaticky, oveľa rýchlejšie, napríklad aj pre každé koleso osobitne. Systém vyvinuli inžinieri spoločnosti Bosch už v roku 1978.

Keď sa kolesá v zákrute zablokujú, vozidlo mieri z cesty von

Ak nie ste automobilový pretekár, len ťažko po zablokovaniu kolies pri brzdení v zákrute udržíte auto na ceste. Ak sa pneumatika po povrchu kĺže, predné kolesá už nemôžu vozidlu udávať smer, pretože trakčný kontakt s povrchom cesty sa vytráca. Aj keď otočíte volant a kolesá sa natočia, idete, alebo sa skôr kĺžete, stále rovno.

Brzdové kotúče po zložení kolesa.

ABS: Senzory rýchlosti kolies, hydraulická a elektronická riadiaca jednotka

Systém ABS sa skladá z niekoľkých častí. Pri každom kolese sú senzory rýchlosti, od ktorých signály postupujú do elektronickej riadiacej jednotky. ABS podľa uhlovej rýchlosti kolies vypočítava rýchlosť, uhlové spomalenie aj pomer ich preklzu.

Náboj kolesa s ložiskom a magnetickým enkóderom ABS vnútri.

Riadiaca jednotka vstupné informácie vyhodnocuje a dáva pokyn hydraulickému systému, aby brzdové doštičky povolil a kolesá odblokoval, alebo aby „na to rýchlo dupol“. To sa celé odohráva zhruba 20-krát za sekundu.

Senzory rýchlosti kolies a silné magnety

Výrobcovia systému ABS používajú elektromagnetický či indukčný snímač rýchlosti kolies, prípadne Hallovu sondu.

Na hnacom hriadeli alebo v zadnej časti náboja kolesa býva umiestnené ozubené koleso z feromagnetického materiálu – ABS krúžok. V snímači otáčok je cievka s jadrom z permanentného magnetu. Ak sa zub ABS krúžku k cievke priblíži, vznikne elektromagnetický pulz.

Brzdové kotúče s konektorom senzora ABS.

Existuje však aj iný systém. Namiesto ozubeného kolesa môže byť priamo v ložisku kolesa integrovaný magnetický enkodér, v ktorom sú tiež magnety zabudované.

Obidva systémy odovzdávajú informácie o uhlovej rýchlosti kolies ďalej do riadiacej jednotky, ktorá ich vyhodnocuje a dáva pokyny hydraulike bŕzd.

AlNiCo magnety vydržia horúcom prostredí

Keďže v blízkosti bŕzd býva horúco, bývajú súčasťou ABS odolnejšie AlNiCo magnety.Odolajú vysokým teplotám do 525 °C, účinku kyselín, rozpúšťadiel aj korózii.

Žiadny z magnetov, ktoré sú súčasťou ABS, nevidno, sú skryté. Ale napriek tomu tvoria dôležitú súčasť vášho automobilu, chránia vašu bezpečnosť. ABS majú aj motocykle, senzor rýchlosti môžu mať trocha odlišný.

Brzdy s ABS pri motocykle.

Stovky magnetov v každom aute

V automobiloch je mnoho ďalších magnetov, a to na rôznych miestach. Postupne ich funkciu opisujeme v seriáli Magnety v automobiloch, tak ho sledujte.