Magnetické upínadlá.

Pri obrábaní sa dnes v strojárskej výrobe stále viac používajú magnetické upínadlá, ktoré slúžia na upínanie feromagnetických obrobkov na frézach, brúskach alebo sústruhoch. Na čo slúžia magnetické upínadlá, aké majú výhody a aké typy existujú? Zistite viac v článku.

Magnetické upínadlá a ako sa dajú využiť

Magnetické upínadlá sa používajú na upnutie feromagnetických obrobkov na brúskach, frézach, vŕtačkách, hobľovačkách, sústruhoch alebo pri leštení. Využívajú sa aj pri manipulácii s feromagnetickým materiálom, keď slúžia ako prídržné alebo nosné zariadenia.

Oproti mechanickým, hydraulickým alebo pneumatickým upínadlám majú magnetické upínadlá niekoľko výhod. Jednoducho sa ovládajú, sú rýchle a vďaka nim možno upnúť niekoľko obrobkov naraz.

Ako magnetické upínanie funguje? Vnútri upínadla sú permanentné magnety. Magnety vytvárajú nad upínadlom magnetické pole, vďaka ktorému sa obrobok
v upínadle udrží.

Typy magnetických upínačov

Existujú tri typy magnetického upínania.

1) Permanentné magnetické upínadlo

Upínadlo obsahuje permanentné neodýmové magnety. Zariadenie zapnete a vypnete ručne pomocou pákového ovládača. Keď je upínadlo vypnuté, magnetické pole je uzavreté vnútri upínača. V zapnutom stave je nasmerované cez pólovú dosku do upínaného obrobku.

Výhodou permanentného upínadla je, že sa magnety nezahrievajú. Má však jednu nevýhodu – obrobky je potrebné po vybratí z upínadla odmagnetovať, zachovávajú si totiž zvyškový magnetizmus.

Magnetické upínadlá sa od seba líšia tvarom, rozstupom pólov a upínacou silou.

Napríklad permanentné obdĺžnikové magnetické upínadlo NEORACK 2040 je vhodné na presné a rýchle upnutie dielov určených na vŕtanie, hobľovanie alebo frézovanie. Jeho upínacia sila je 120 N/cm2 a rozstup pólov 4 mm.

Magnetické upínadlo NEORACK 2040.

Magnetické upínadlo NEOMAX 100 je vhodné na presné a rýchle upnutie malých a tenkých dielov. Jeho upínacia sila je 80 N/cm2 a rozstup pólov 2 mm.

Magnetické upínadlo NEORACK 100.

2) Elektromagnetické upínadlo

Pri elektromagnetickom upínadle cievky vytvárajú magnetické polia napájané jednosmerným prúdom, ktoré sú elektromagnetom.

Elektromagnetické upínadlo je závislé od vonkajšieho zdroja energie. Ak elektrický prúd odpojíte, magnetické pole zaniká a magnetická sila klesne. Z tohto dôvodu môže byť taký upínací systém nebezpečný, pretože ak dôjde k výpadku energie, môže sa obrobok odtrhnúť.

3) Permanentné magnetické upínadlo

Elektropermanentné upínadlo spája výhody uvedených dvoch typov. Magnetický obvod tvoria permanentné magnety a sústava cievok, ktoré spolu s riadiacou elektronikou zaisťujú zapínanie a vypínanie magnetickej dosky.

Elektropermanentné magnetické upínadlá sú bezpečné. Pri výpadku elektrickej energie obrobok drží vďaka permanentnému neodýmovému magnetu, takže nehrozí odpadnutie obrobku. Elektrický prúd sa využíva len na zapnutie a vypnutie dosky.

Navyše môžete opačne orientovaným energetickým impulzom celý upínací systém vrátane obrobku odmagnetovať.

Pozrite sa na video, ako fungujú elektropermanentné upínadlá:

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.