Magnetické separátory.

Len málokto o nich vie. Vďaka nim si však nelámete zuby o kúsky železa, ktoré by sa inak mohli dostať až do pečiva, prípadne zničiť mlynársku alebo pekársku výrobnú technológiu. Ďalším prínosom magnetických separátorov je eliminácia nebezpečenstva iskrenia, ku ktorému by dochádzalo trením kovových častíc o seba pri doprave obilia do sila. Separátory sú tak zároveň prevenciou pred požiarom. Spoznajte, ako fungujú magnetické separátory, ktoré sa starajú o vaše zdravie.

Chlieb bez drôtov, skrutiek a kovových hoblín

Magnetické separátory v obilnom mlyne na vstupnom dopravníku zachytávajú nežiadúce feromagnetické predmety – skrutky, matice uvoľnené z kombajnov či transportných prívesov v čase žatvy a postrácané počas prepravy obilia. Separátory odstraňujú aj kovové hobliny zo žacích líšt kombajnov.

Magnetický separátor v mlyne.

Princíp fungovania magnetických separátorov je jednoduchý. Silné, v súčasnosti väčšinou neodýmové magnety sú upevnené v mieste, kadiaľ do mlyna putuje obilie určené na mletie. Spoločne s tonami raže, pšenice či iných obilnín do mlyna nákladné autá totiž prepravujú aj zvyšky kovových hoblín, spadnutých skrutiek, matíc, zvyšky drôtov, ktoré sa uvoľnili a odpadli z poľnohospodárskej techniky počas práce na poli.

Ak by sa nežiaduci kovový odpad dostal až k mlecej stolici, mohol by ju poškodiť, čím by došlo k prerušeniu výroby alebo zhoršeniu kvality múky. Zároveň by hrozilo, že malé kovové častice preniknú ukryté do pečiva až na váš stôl.

Detail kovového odpadu zachyteného magnetickým separátorom v mlyne.

Magnetické rošty a neodým v rúrkach

Magnety bývajú umiestnené v separačných zostavách, pre najsilnejší účinok na linke obyčajne aj niekoľkokrát za sebou. S cieľom čo najefektívnejšej separácie feromagnetických látok putuje obilie cez magnetické rošty. Magnetické separátory môžu byť aj rúrkové, v staršom vyhotovení s feritovými magnetmi.

Magnetický separátor v mlyne.

Magnetické lapače bývajú montované do oceľových rúr či rúr z nehrdzavejúcej ocele, aby neboli v priamom kontakte s obilím a nedochádzalo tak k znižovaniu účinku z dôvodu znečistenia prachom či zvyškami pliev.

10 000 gaussov

Magnety sú vnútri rúrky v rade – spravidla formou prstencov upevnených na hriadeli. Smer magnetizácie každého nasledujúceho magnetu je opačný, čo vedie
k vytvoreniu silného magnetického poľa okolo celej zostavy, ktorá dosahuje aj viac ako 10 000 gaussov. Separátor potom zachytí aj malé oceľové a železné častice, napríklad mikrohobliny zo žacích líšt.

Gauss (G) je fyzikálna jednotka Gaussovej magnetickej indukcie B v sústave CGS – pomenovanie má po nemeckom vedcovi C. F. Gaussovi.

Staré feritové vyhotovenie magnetického separátora na dopravníku obilia. Obsluha mlyna magnetické separátory pravidelne čistí, aby pre silný nános nedošlo
k zníženiu účinku. Ak by pravidelnú údržbu mlynári zanedbali, hrozilo by, že sa kúsky kovu uvoľnia a budú putovať spolu s obilím k mlecím stoliciam.

Vďaka týmto pomocníkom ukrytým v mlynárskej technológii môžete bez obáv zahryznúť do voňavého čerstvého pečiva.

Dobrú a bezpečnú chuť!

Čítajte ďalej blog Unimagnet a získajte ďalšie magnetické tipy.