Magnetické pole Zeme.

Vedeli ste, že zemeguľa je obrovský magnet? Zistite, ako funguje magnetické pole Zeme a na čo slúži zemský magnetizmus. Zaujíma vás, čo sa stane, keď sa zmení polarita magnetických pólov? Zistite v článku.

Magnetické pole Zeme – čo to je?

Zem je ohromný tyčový magnet s dvomi pólmi, ktorý okolo seba vytvára magnetické pole. Magnetické pole je generované tekutým kovovým jadrom planéty. Magnetické póly nie sú úplne na rovnakom mieste ako póly geografické, okrem toho sú obrátené. V blízkosti severného geografického pólu sa nachádza južný magnetický pól a naopak.

Magnetické pole Zeme siaha až stotisíc kilometrov od planéty. Na privrátenej strane k Slnku je však vplyvom slnečného vetra stlačené a na odvrátenej pre zmenu pretiahnuté.

Na čo zemský magnetizmus slúži?

Magnetické pole chráni Zem pred prenikaním častíc slnečnej erupcie. Bez magnetického poľa by sme nemohli na Zemi žiť.

Magnetické pole Zeme – strelka kompasu.

Viete, prečo strelka kompasu ukazuje vždy na sever? Pretože ju priťahuje južný magnetický pól. A ako funguje kompas na južnej pologuli? Pre južnú pologuľu je strelka kompasu vyvážená inak ako pre severnú pologuľu. Ak si teda kúpite kompas alebo buzolu v strednej Európe, v Austrálii vám nebude fungovať presne. Existujú však kompasy s takzvanou globálnou strelkou. Takéto strelky fungujú na celej zemeguli bez obmedzenia.

Vizuálnym dôkazom existencie ochranného štítu je polárna žiara. Ako polárna žiara vzniká a či ju môžete vidieť aj v našich končinách si prečítajte v článku Pestrofarebný tanec magnetizmu.

Magnetické indukčné čiary

Magnetické pole znázorňujú magnetické indukčné čiary – krivky, ktoré zobrazujú
v každom bode smer magnetickej sily. Indukčné čiary vychádzajú zo severného pólu a vstupujú do južného.

Magnetické pole Zeme – indukčné čiary.

Obrázok: Wikimedia Commons, Zureks, CC0

Na lepšie pochopenie fungovania magnetického poľa sa pozrite na video. Uvidíte magnetický pól a geografický pól Zeme. Zároveň zistíte, ako funguje kompas.

Magnetické pole a vtáky

Sťahovavé vtáky sa na dlhých cestách orientujú podľa magnetického poľa Zeme. Vedci však doteraz nezistili, pomocou čoho sa orientujú. Predpokladajú, že tým magnetickým miestom je sietnica oka vtáka alebo miniatúrne guľôčky železa vnútri vtáčieho ucha.

Magnetické pole Zeme – letiace vtáky.

Geomagnetické pole Zeme sa mení a slabne. Čo to znamená?

Poloha magnetického pólu sa stále mení. Spočiatku predstavovala rýchlosť pohybu pólu asi 10 km za jeden rok, v poslednom čase sa pohyb zrýchlil približne na 40 km za rok. Za posledných 100 rokov sa severný magnetický pól posunul asi o 1100 km.

Magnetické pole Zeme sa nielen posúva po povrchu planéty, ale mení sa aj jeho intenzita. Za posledných 150 rokov zoslablo asi o 10 %.

Vedci zistili, že približne raz za 500 000 rokov sa mení polarita magnetických pólov – dochádza k zámene severného a južného pólu. Naposledy sa to tak stalo približne pred miliónom rokov. Naši potomkovia možno budú svedkami tejto zámeny a prípadných katastrof súvisiacich so zmenou polarity.

Ak v momente zámeny magnetických pólov dôjde na Slnku k erupcii, nezvládne magnetický štít Zem ochrániť a na celej planéte dôjde k takzvanému blackoutu – výpadku elektriny vrátane navigačných systémov na celej planéte.

Sledujte ďalej blog Unimagnet a majte prehľad o magnetických zaujímavostiach.