Magnetické otázniky 6 – Magnet na oceli.

Drží magnet pevnejšie na inom magnete, alebo na oceli? Ako funguje magnetická tabuľka? Strácajú magnety silu, keď sú dlho pripevnené k feromagnetickému materiálu? Odhaľte odpovede na magnetické otázniky v 6. diele seriálu.

Z piateho dielu seriálu o magnetizme už asi viete, čo je magnetometer alebo ako zvieratá využívajú na svoju orientáciu magnetické pole. Čítajte odpovede na ďalšie magnetické otázky.

1) Drží magnet pevnejšie na inom magnete, alebo na oceli?

Na to sa pýta veľa ľudí. Nemožno jednoznačne odpovedať. Prídržná sila totiž závisí od viacerých faktorov:

a) V prípade, že je oceľ dostatočne veľká, prídržná sila medzi silným magnetom a kusom oceľového plechu je rovnaká ako pri magnete s magnetom.

Prídržná sila neodýmových magnetov k oceli.

b) Ak je kus oceľového plechu príliš malý alebo tenký, sila medzi magnetom a oceľou je menšia.

O koľko by mal byť kus ocele väčší ako je veľkosť magnetu? Ak používate neodýmový magnet s veľkosťou 12 × 12 mm, potom musí byť oceľový plech veľký 25 × 25 mm.

Prídržná sila neodýmových magnetov k oceli.

Prídržná sila neodýmových magnetov k oceli.

c) Ak je medzi oceľou a magnetom medzera, potom je prídržná sila medzi jedným a druhým magnetom väčšia, než medzi magnetom a oceľou.

Prídržná sila neodýmových magnetov k oceli.

2) Ako funguje magnetická tabuľka na kreslenie?

Súčasťou magnetickej tabuľky na kreslenie je magnetické pero, s ktorým na tabuľku kreslíte. Ako magnetická tabuľka funguje?

Magnetickú tabuľku pre deti tvoria bunky, ktoré sú vyplnené bielou viskóznou emulziou (nestlačiteľná kvapalina, ktorá má vysoké vnútorné trenie) a železné piliny.

V mieste dotyku pera s magnetom sa železné piliny priťahujú k prednej ploche tabuľky – piliny sa prenášajú zo zadnej strany tabuľky na prednú stranu a vytvárajú čiernu kresbu. Viskózna kvapalina udrží piliny na prednej strane, aj keď na tabuľku poklepete.

Ako nakreslený obrázok zmazať? Na zmazanie obrázka slúži pohyblivá magnetická lišta. Lištu môžete ľubovoľne posúvať a zmazať časť kresby, príp. aj celý obrázok. Ak kresbu nezmažete, zostane na tabuľke aj niekoľko rokov, kým kvapalina nevyschne.

Pozrite sa, ako funguje magnetická tabuľka vo videu:

3) Strácajú magnety silu, keď sú dlho pripevnené k feromagnetickému materiálu?

Neodýmové magnety si za normálnych okolností udržia magnetizmus takmer natrvalo.

Sila, ktorá je potrebná na demagnetizáciu magnetu, sa nazýva koercitívna sila. Je to schopnosť permanentného magnetu odolávať demagnetizácii voči vonkajšiemu magnetickému poľu. Čím má magnet väčšiu koercitívnu silu, tým lepšie dokáže odolávať demagnetizácii externým i svojim vlastným magnetickým poliam, a má tak menšiu tendenciu slabnúť.

Magneticky tvrdé materiály, ktoré sa používajú na výrobu permanentných magnetov, sú feromagnetické látky s vysokou koercitivitou.

Ak magnety nevystavíte vysokým teplotám a inému silnému magnetickému poľu, vydržia magnetizovať roky.

Sledujte ďalej blog Unimagnet a odhaľte ďalšie odpovede na otázky zo sveta magnetizmu.