Magnetické otázniky 22.

Môže byť sklo magnetické? Čo je superdiamagnetizmus? Dá sa nabiť či „dobiť“ permanentný magnet? Odhaľte odpovede v 22. diele magnetických otáznikov.

Z 21. dielu magnetických otáznikov už viete, čo je Halbachovo pole alebo magnetické grippery. A asi viete aj to, ako rybári používajú v mori proti žralokom magnety. Zistite odpovede na ďalšie magnetické otázky.

1) Môže byť sklo magnetické?

Existuje uránové sklo, ktoré obsahuje od 2 až do 25 % uránu. Sklo je olivovo sfarbené a pod ultrafialovým svetlom má sýto zelenú farbou a fluoreskuje.

uránové sklo

Uránové sklo vyrábali českí sklári hlavne v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí. K rozmachu došlo počas studenej vojny, keď bol urán dobre dostupný. Na konci tohto obdobia produkcia uránového skla výrazne klesla.

Dostatočne citlivý Geigerov počítač môže pri uránovom skle s väčším podielom uránu detegovať malý stupeň radiácie. Väčšinu uránového skla odborníci považujú za neškodnú a len zanedbateľne rádioaktívnu.

Reaguje uránové sklo na magnet? Urán je paramagnetický prvok, takže áno, reaguje.

Vo videu autor demonštruje, ako rôzne prvky, vrátane uránového skla (uránium), reagujú na supersilný okrúhly magnet s priemerom 50 mm. Každý prvok je položený na kuse polystyrénu v miske s vodou.

2) Čo je superdiamagnetizmus?

Superdiamagnetismus súvisí so supravodivosťou.

Supravodič je materiál, ktorý má pri ochladení pod svoju kritickú teplotu pri vedení elektrického prúdu takmer nulový alebo žiadny odpor. Je superdiamagnetický – to znamená, že z vnútra svojho objemu vytláča siločiary magnetického poľa, napríklad silných magnetov.

Ako už možno viete, diamagnetické látky sa od magnetu odpudzujú.

Supravodivé magnety sa využívajú napríklad pri levitujúcich vlakoch Maglev, kde sú zabudované dole v boku podvozka vlakovej súpravy.

Superdiamagnetizmus.

Magnet v tvare kocky vznášajúci sa nad supravodivým materiálom, CC BY-SA 3.0, Peter nussbaumer.

Vlak Maglev

Vlak Maglev

3) Dá sa nabiť či „dobiť“ permanentný magnet?

V prípade, že starý magnet nie je úplne vybitý, je možné ho dobiť novým silným neodýmovým magnetom.

Najprv zistite póly slabého magnetu. Potom severný pól nového magnetu priblížte k severnému pólu slabého magnetu – a to jedným smerom od stredu ku kraju. Rovnakým spôsobom to urobte pri južnom póle.

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet