Magnetické otázniky 21, Halbachove pole.

Čo je Halbachove pole? Prečo rybári používajú v mori magnety proti žralokom? Čo sú magnetické grippery? Odpovede nájdite v 21. diele magnetických otáznikov.

20. dielu magnetických otáznikov už viete, či je zlato magnetické alebo aké najsilnejšie magnetické pole sa vedcom zatiaľ podarilo vytvoriť.

1) Čo je Halbachove pole?

Halbachove pole je špeciálne usporiadanie permanentných magnetov. Pri magnete má magnetické pole rovnakú silu na oboch stranách magnetu. Usporiadanie magnetov podľa Halbachovho poľa zosilňuje magnetické pole na jednej strane magnetu, zatiaľ čo pole na druhej strane je slabé.

V krátkom videu nižšie uvidíte, ako jedna strana súpravy permanentných magnetov usporiadaných podľa Halbachovho poľa je magneticky oveľa silnejšia ako druhá.

2) Prečo rybári a vedci používajú v mori magnety proti žralokom?

Žraloky majú nad papuľou a okolo hlavy zmyslové orgány, Lorenziniho ampuly. Pomocou tohto orgánu zachytia aj slabučké elektrické pole iných živočíchov, čo im pomáha nájsť korisť v kalnej alebo temnej vode. Ampulky takisto žralokom umožňujú detegovať magnetické pole Zeme, pomocou ktorého sa v oceáne orientujú.

Dnešný masívny rybolov má na žraloky neblahý dopad. Mnoho žralokov sa chytá do rybárskych pascí a hynie.

Preto rybári v spolupráci s vedcami nainštalovali do pascí pri brehoch Austrálie silné magnety. Silné magnetické pole je pre žraloky natoľko nepríjemné, že sa pascám vyhýbajú, opisuje morský ekológ Vincent Raoult.

Magnety znížili zachytenie žralokov o 30 % a rybári tak majú v sieťach aj viac miesta pre lovené ryby.

Žralok.

3) Čo sú to magnetické grippery?

Magnetické grippery obsahujú permanentné magnety, ktoré menia polohu vďaka vháňaniu alebo odsávaniu stlačeného vzduchu do komory s magnetom. Podľa polohy magnetu sa k nemu pricvakne alebo sa od neho uvoľní feromagnetický materiál alebo obrobok.

Magnetické grippery využívajú firmy v automobilovom a kovospracujúcom priemysle. Slúžia na uchopenie, dvíhanie a kladenie plochých feromagnetických predmetov, napríklad pri:

  • odoberaní plechov z lisov,
  • presune kovových produktov,
  • montáži oceľových dielov,
  • manipulácii s oceľovými dielmi alebo výliskami v robotických systémoch.

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.