Magnetické otázniky 20.

Je zlato magnetické? Aké najsilnejšie magnetické pole sa podarilo ľuďom zatiaľ vytvoriť? Sú živé tvory citlivé na magnetizmus? Nájdite odpovede v dvadsiatom diele magnetických otáznikov.

Z 19. dielu magnetických otáznikov už viete, ako spolu súvisia magnetické pole a radiácia, prečo sa magnetický pól pohybuje alebo ako funguje magnetický nosič lyží na auto. Zistite odpovede na ďalšie magnetické otázniky.

1) Je zlato magnetické?

Je zlato magnetické?

Zlato nie je feromagnetické a magnety ho nepriťahujú. Zlato patrí medzi diamagnetické látky, ktoré zoslabujú vonkajšie magnetické pole a v dôsledku toho sa zlaté predmety od magnetu mierne odpudzujú.

2) Aké najsilnejšie magnetické pole sa podarilo ľuďom zatiaľ vytvoriť?

Tím vedcov z Tokijskej univerzity pod vedením fyzika Shojira Takeyamu zostrojili extrémne silný elektromagnet, ktorý vygeneroval magnetické pole so silou 1200 tesla. Tesla je jednotkou magnetickej indukcie.

Len na porovnanie, magnetické pole Zeme má 25 až 65 mikrotesla a lekárske prístroje na magnetickú rezonanciu vytvárajú magnetické pole 3 tesla.

Spomínaný experiment však trval iba 100 mikrosekúnd, čo je 0,0001 sekundy, potom elektromagnet explodoval.

3) Sú živé tvory citlivé na magnetizmus?

Sú živé tvory citlivé na magnetizmus?

Áno, niektoré zvieratá sú na magnetizmus citlivé. Vnímajú siločiary vedúce medzi magnetickými pólmi Zeme a vďaka tomu sa orientujú pri migrácii na väčšie vzdialenosti.

Vedci sa domnievajú, že holuby a sťahovavé vtáky používajú na orientáciu mikroskopické čiastočky magnetitu v hlave a tiež kryptochromy, ktoré majú vtáky v oku. Kryptochromy v sietnici oka pomáhajú pri orientácii aj muškám octomilkám.

Čiastočky magnetitu vedci objavili aj pri baktériách, lososoch, morských korytnačkách, delfínoch, hrabošoch a niektorých cicavcoch.

Žralok má zložitejší systém. Keď žralok pláva magnetickým poľom, v jeho tele vzniká elektrické napätie. Na papuli má tzv. Lorenziniho ampulky, pomocou ktorých vníma teplotu, slanosť vody, tlak, ale aj slabé prúdy vznikajúce vplyvom jeho vlastného pohybu v magnetickom poli.

Čítajte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.