Magnetické otázniky 18.

Ako vzniká magnetická búrka a čo môže spôsobiť? Čo je permanentný magnet alebo magnetický moment? Odhaľte odpovede v osemnástom diele magnetických otáznikov.

Zo 17. dielu magnetických otáznikov už viete, či existuje guma, ktorá reaguje na magnet alebo čo sú magnetické indukčné čiary či bipolárny magnet.

1) Čo je permanentný magnet a aké typy existujú?

Magnet je objekt, ktorý v priestore vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu.

Permanentné magnety nepotrebujú na vytváranie magnetického poľa vonkajšie vplyvy. Magnetické pole vytvára pohyb elektrónov okolo jadra atómu. Zatiaľ najsilnejším typom permanentného magnetu je neodýmový magnet, presnejšie NdFeB. NdFeB magnety sú zmesou neodýmu, železa a bóru. Nachádzajú sa v niektorých horninách, ale je možné ich aj vyrobiť.

Neodýmový kotúčový magnet.

Elektromagnet je cievka s jadrom z magneticky mäkkej ocele. Na rozhýbanie elektrónov, teda vytvorenie magnetického poľa, potrebuje elektrický prúd – čím väčší prúd, tým silnejšie magnetické pole.

Elektromagnet.

Pozrite sa tiež, aký elektromagnet je na svete najsilnejší.

2) Čo je magnetická búrka?

Magnetické pole Zeme, čiže geomagnetické pole, chráni našu planétu pred prenikaním častíc zo slnečnej erupcie a rádioaktívnym žiarením z vesmíru.

Pri slnečných erupciách dochádza na povrchu Slnka k mohutným explóziám žeravej plazmy. Počas erupcie sa uvoľní silný prúd častíc, ktoré putujú vysokou rýchlosťou zo Slnka k Zemi a narúšajú magnetické pole planéty. Tento jav sa nazýva magnetická búrka.

Počas magnetickej búrky môže dôjsť k výpadkom elektrického prúdu, rádiového spojenia, narušeniu sietí mobilných operátorov a riadiacich systémov kozmických prístrojov alebo poškodeniu satelitov. Mnoho slnečných erupcií je však miernych a nespôsobujú na Zemi žiadne škody.

Napríklad magnetická búrka v roku 1989 v kanadskom Quebecu spôsobila rozsiahly výpadok elektriny, vrátane zhorenia transformátorov. V roku 2012 búrky prerušila komunikáciu s európskou sondou Venus Express, ktorá obieha Venušu.

3) Čo je magnetický moment?

Magnetický moment je vektorová fyzikálna veličina, ktorá určuje magnetické vlastnosti zdrojov magnetického poľa – elektrických vodičov, atómov alebo zmagnetizovaných predmetov.

Vektor sa od obyčajného čísla odlišuje tým, že má okrem veľkosti aj smer. Číslo má len veľkosť.

Existujú dve veličiny magnetického momentu – Magnetický plošný (Ampérov) moment a magnetický dipólový (Coulombov) moment.

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.