Magnetické otázniky 14.

Poznáte diamagnetizmus, je olovo magnetické? Čo je magnetická, tzv. Weissova, doména? Aký je rozdiel medzi magneticky mäkkým a tvrdým materiálom? Odpovede nájdete v 14. diele magnetického seriálu.

Z 13. dielu magnetických otáznikov už viete, aký je rozdiel medzi jednotkami Gauss a Tesla, čo je magnetická remanencia alebo či má teplota vplyv na magnetickú silu magnetov. Odhaľte odpovede na ďalšie magnetické otázky.

1) Je olovo magnetické a čo je diamagnetizmus?

Olovo (Pb) je ťažký kov, ktorý ľudstvo pozná už od staroveku. Olovo nie je magnetické, je diamagnetické. To znamená, že vonkajším magnetickým poľom je odpudzované. Diamagnetizmus je opakom paramagnetizmu.

Keď do blízkosti olova priblížite veľmi silný neodýmový magnet, bude sa olovo mierne odpudzovať. Ďalšími diamagnetickými látkami sú bizmut, uhlík, zlato alebo meď.

Pozrite sa na video, v ktorom uvidíte, ako na silný neodýmový magnet reaguje pyrolytický grafit a bizmut.

2) Čo je magnetická, tzv. Weissova, doména?

Magnetická, alebo aj Weissova, doména je oblasť vnútri feromagnetickej látky. Weissove domény objavil francúzsky fyzik Pier-Ernest Weiss (1865 – 1940).

Ak nie je látka zmagnetizovaná, majú jednotlivé molekuly v doménach náhodnú polohu. Ak je feromagnetický materiál zmagnetizovaný, všetky skupiny molekúl sa zoradia do jedného smeru.

Každá molekula má magnetické vlastnosti rovnaké ako magnet a navzájom na seba pôsobia.

Magnetické domény.

Magnetické domény.

3) Čo je magneticky mäkký a tvrdý materiál?

Feromagnetické látky možno rozdeliť na magneticky mäkké a magneticky tvrdé podľa toho, akým spôsobom strácajú alebo naopak udržujú svoje magnetické vlastnosti.

Magneticky mäkká látka

Magneticky mäkká látka je látka z feromagnetického materiálu, ktorá po zmagnetizovaní (magnetizácii) a vybratí z vonkajšieho magnetického poľa stráca magnetické vlastnosti.

Magneticky mäkkým materiálom je napríklad čisté železo a nízkouhlíkové ocele.

Magneticky tvrdá látka

Magneticky tvrdá látka je látka z feromagnetického materiálu, ktorá si po zmagnetizovaní udržuje svoje magnetické vlastnosti dlho po vybratí z vonkajšieho magnetického poľa magnetu.

Magneticky tvrdým materiálom sú napríklad permanentné magnety (Sm – samárium, Nd – neodým).

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.