Curieho teplota.

Aký je rozdiel medzi jednotkami Gauss a Tesla? Čo je magnetická remanencia? Má teplota vplyv na magnetickú silu magnetov? Čo je Curieho teplota? Nájdite odpovede v 13. diele magnetických otáznikov.

Z dvanásteho dielu magnetických otáznikov už viete, čo je Kurská magnetická anomália, či dokážu oceány vytvoriť vlastné magnetické pole, alebo prečo magnet priťahuje len predmety vyrobené zo železa, niklu a kobaltu.

1) Čo je Gauss a Tesla?

Gauss a Tesla sú jednotky magnetickej indukcie, líšia sa použitím v konkrétnej sústave jednotiek.

Gauss

Gauss je fyzikálna jednotka Gaussovej magnetickej indukcie B v sústave CGS. Má skratku G alebo Gs a je pomenovaný po nemeckom vedcovi C. F. Gaussovi.

Ak má magnetické pole v danom mieste Gaussovu magnetickú indukciu 1 G, jeho magnetická indukcia je 10-4 T (Tesla).

Tesla

Tesla je jednotka magnetickej indukcie v sústave SI, jej značka je T. Jednotka je pomenovaná po významnom elektrotechnikovi a vynálezcovi Nikolovi Teslovi.

1 Tesla zodpovedá 10 000 gaussom (G).

2) Čo je magnetická remanencia?

Magnetická remanencia je zvyšková magnetizácia, ktorú si feromagnetický materiál – napríklad železo – udrží, keď naň prestane pôsobiť vonkajšie magnetické pole.

Napríklad permanentné neodýmové magnety majú vynikajúce magnetické vlastnosti ako sú remanencia, koercitivita a energetická hustota.

3) Má teplota vplyv na magnetickú silu magnetov? Čo je Curieho teplota?

Áno, teplota má vplyv na magnetickú silu.

Ako prvý opísal Curieho teplotu francúzsky fyzik Pierre Curie, manžel Marie Curie.

Aká je Curieho teplota niektorých materiálov? Pozrite sa do tabuľky.

Látka

Curieho teplota (°C)

Železo (Fe)

768

Kobalt (Co)

1130

Nikel (Ni)

358

Oxid železitý (Fe2O3)   

622

Čo sa stane s magnetom, keď ho zahrejete nad kritickú Curieho teplotu?

Feromagnetická látka sa skladá z dipólov, ktoré tvoria malé magnetické domény (oblasti). Ak je magnet zmagnetizovaný, domény sú usporiadané pravidelne. Ak hodíte magnet napríklad do ohňa, dôjde ku skokovej zmene orientácie magnetických domén. Pri chaotickom usporiadaní domén tak magnet stratí svoje magnetické vlastnosti.

Vo videu si pozrite, ako pôsobí plameň sviečky na kus niklovej mince:

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.