Čo je Kurská magnetická anomália a oceán.

Čo je Kurská magnetická anomália? Dokážu oceány vytvoriť svoje vlastné magnetické pole? Prečo magnet priťahuje hlavne predmety vyrobené zo železa, niklu a kobaltu? Odpovede nájdete v 12. diele magnetického seriálu.

Z jedenásteho dielu magnetických otáznikov už viete, ako funguje varenie pomocou magnetickej indukcie, či existuje magnet s jediným magnetickým pólom alebo či je možné vyrobiť pomocou magnetov perpetuum mobile. Odhaľte odpovede na ďalšie magnetické otázniky.

1) Čo je Kurská magnetická anomália?

Magnetická anomália vzniká v zemskej kôre – v hĺbke až 70 km pod zemským povrchom. Vyznačuje sa výrazne rozdielnou magnetizáciou od okolitého geologického prostredia.

Magnetickú anomáliu spôsobuje abnormálna koncentrácia minerálov obsahujúcich železo. Práve taká je v ruskom Kursku, označuje sa skratkou KMA – Kursk Magnetic Anomaly, po rusky Курская магнитная аномалия. Je to územie s obrovským ložiskom železnej rudy a je najväčšou magnetickou anomáliou na Zemi. Mikhail S. Blinnikov v knihe A Geography of Russia and Its Neighbors uvádza, že v podzemí je tu okolo 31 miliárd metrických ton železnej rudy.

Kurská magnetická anomália.

Kurská magnetická anomália.

Pre ohromné množstvo železa tu nefungujú magnetické kompasy – miesto severu strelka kompasu ukazuje takmer na opačnú stranu.

Ďalšími známymi anomáliami sú napríklad Banguiova magnetická anomália v centrálnej Afrike alebo Magnetická anomália Teagami v Kanade.

Banguiova magnetická anomália.

Banguiova magnetická anomália. Anomálie sú vyznačené červenou farbou.

2) Existujú magnetické oceány?

Oceány tvoria 70 % zemského povrchu. Vďaka spodným prúdom, prílivu a odlivu sú zrejme oceány schopné ovplyvňovať a meniť priebeh magnetizmu našej planéty – dokážu si vytvoriť vlastný magnetizmus.

Ako je to možné? Podľa teórie vedcov slaná voda, ktorá neustále prúdi s prílivom a odlivom, vytvára elektrický prúd po celej planéte. A tento elektrický prúd priťahuje magnetické pole hlboko pod zemskou kôrou. Mapovanie a snímky zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu ukázali, že oceány skutočne vytvárajú svoje vlastné magnetické pole.

3) Prečo magnet priťahuje hlavne predmety vyrobené zo železa, niklu a kobaltu?

Magnet nepriťahuje len predmety vyrobené zo železa, niklu a kobaltu. Predmety vyrobené z feromagnetických látok – železa, niklu a kobaltu a ich zliatin sú priťahované k magnetu najviac – pôsobí na ne príťažlivá magnetická sila magnetu.

Existujú však aj materiály, ktoré železo, nikel, kobalt neobsahujú, ale aj napriek tomu na magnetické pole reagujú. A nie je to vždy len príťažlivou silou. Ide o paramagnetické a diamagnetické látky, o ktorých sme už písali v článku Ktoré materiály priťahujú magnety.

Aká je podstata feromagnetizmu?

Väčšina feromagnetických materiálov sa skladá z malých magnetických domén (oblastí). Ak nie je látka zmagnetizovaná, majú domény náhodnú orientáciu.

Pri silnejúcom vonkajšom magnetickom poli sa domény s rovnakým smerom magnetizácie rozrastajú a iné naopak zmenšujú a strácajú. Po zrušení vonkajšieho magnetického poľa zostávajú tieto látky magnetické.

Magnetické domény.

Magnetické domény, Wikimedia CommonsGNU Free Documentation License, upravené,

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu Unimagnet.