Magnet fishing.

Lovíte poklady z hlbín rybníkov, riek, priehrad? Niekedy sa pri magnetickom rybolove podarí z vody vytiahnuť strelnú zbraň alebo muníciu. V takom prípade môže ísť dokonca o život, hlavne, keď vytiahnete nevybuchnutú muníciu. Strelná zbraň môže zase pochádzať z trestnej činnosti. Ako správne postupovať a kam nález nahlásiť? Čítajte v článku.

Ako správne postupovať pri náleze zbrane a munície

Magnet fishing.

Pri magnetickom rybolove môžete vytiahnuť starý hrniec, mobilný telefón, dopravnú značku aj starožitnosť. Nie je to bežné, ale môže sa stať, že z vody vylovíte pušku, pištoľ, revolver, strelivo alebo vojenskú muníciu. Čo robiť a kam nález nahlásiť? Nález ideálne ešte z terénu pomocou mobilného telefónu hneď nahláste Polícii SR alebo orgánu miestnej samosprávy, ktorá informáciu odovzdá najbližšiemu útvaru polície.

S predmetmi nemanipulujte a nechajte ich na mieste, a to aj v prípade, že máte zbrojný preukaz. Zbrane môžu pochádzať z nelegálnej činnosti a nevybuchnutá munícia je životu nebezpečná! Po vytiahnutí granátu alebo iného kusu munície počkajte do príchodu Polície SR a miesto zaistite, aby sa k nej nedostali iní ľudia alebo zvieratá.

Munícia.

Našli ste pri magnetickom rybárčení pri zbrani aj zbrojný preukaz? Odovzdajte ho tiež polícii. Nesnažte sa preukaz vrátiť majiteľovi, poslať ho poštou ani hľadať majiteľa na sociálnych sieťach, kde môže dôjsť k zneužitiu osobných údajov.

Ako sa zachovať v prípade nálezu zbrane, streliva, výbušniny a zbrojného preukazu, upravuje Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z..

Čo sa s nálezmi bude diať ďalej?

Starý granát.

Polícia SR vám vystaví potvrdenie o odovzdaní nálezu. Nájdenú muníciu alebo zbraň bude mať v úschove šesť mesiacov, kým sa neozve jej vlastník. Pokiaľ majiteľ nekomunikuje alebo neoznámi, ako so zbraňou ďalej naložiť, pripadnú predmety štátu. Ak je nález nebezpečný, polícia zabezpečí jeho zničenie.

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti a tipy pre magnetic fishing na blogu Unimagnet.