Magnet fishing 8 – Čo robiť, keď nájdete vzácny nález?

Lovíte poklady z hlbín, užívate si magnet fishing? Ak áno, môže sa vám stať, že z vodných hlbín vytiahnete vzácny nález, napríklad kovovú schránku s mincami alebo starý trezor. Čo s takým nálezom robiť? Môžete si ho nechať alebo nie? V článku zistíte, ako správne postupovať.

Zo siedmeho dielu o magnetickom rybolove už viete, či je magnetické rybárčenie niečím obmedzené a či môžete loviť všade alebo je to niekde zakázané.

Ktoré poklady môžete pri magnetickom rybolove vytiahnuť?

Dopravná značka vylovená pri magnetickom rybolove.

Dná riek, rybníkov, jazier či mestských stôk skrývajú mnoho predmetov. Pri magnetickom love môžete vytiahnuť:

 • staré hrnce, klince, matice, zhrdzavené skrutky, nože,
 • časti bicyklov, starých kočíkov, automobilové ráfiky,
 • dokonca aj motocykel,
 • rybársku výstroj,
 • kľúče,
 • mobilný telefón,
 • železné a oceľové tyče,
 • rôzne náradie, napríklad lopatu,
 • dopravnú značku,
 • nákupný košík,
 • zábradlie, kus plota.

Kovová zábrana nájdená pri magnetickom rybolove.

Ak budete mať šťastie, podarí sa vám vytiahnuť aj niečo cennejšie:

 • staré zbrane, meč,
 • bezpečnostné schránky, pokladnice, trezory,
 • feromagnetické mince,
 • šperky, ak sú ich časti magnetické,
 • rôzne historické artefakty.

Starožitnosti a magnet fishing.

Nezabudnite, že ani silný magnet zlato alebo striebro nepriťahuje. Mince by museli obsahovať aj iný feromagnetický kov alebo by museli byť uložené v oceľovom, kovovom trezore.

Viete, ako sa zachovať pri magnet Fishing, ak nájdete niečo vzácne, napríklad starú sošku na kovovom podstavci, mince či iný historický predmet? Najprv treba vedieť, ktoré predmety sa dajú za archeologický nález považovať.

Definícia archeologického nálezu podľa zákona v ČR a na Slovensku

V § 23 Zákone o pamiatkovej starostlivosti 27/1987 Zb. je uvedené: Archeologickým nálezom je vec (súbor vecí), ktorá je dokladom alebo pozostatkom života človeka a jeho činnosti od počiatku jeho vývoja do novoveku a zachovala sa spravidla pod zemou.

Čo robiť pri nájdení archeologického nálezu?

V prípade, že nájdete starožitnosť alebo iný archeologický predmet, napríklad staré mince, šperky či sošku, podľa uvedeného zákona musíte nález nahlásiť, a to najneskôr nasledujúci deň archeologickému ústavu, miestnemu múzeu alebo pamiatkovému úradu. Nález pokladu tiež môžete nahlásiť prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode vec nájdete.

Svoj objav nechajte tak, ako ste ho našli, až do príchodu pracovníkov Archeologického ústavu alebo múzea.

Čítajte: 6 tipov, kam vyraziť na magnetický lov

Máte nárok na nálezné?

Magnet fishing.

Keď objavíte cenný nález, máte väčšinou právo na odmenu. Nálezné vypláca krajský úrad, ktorý tiež určí jeho výšku na základe odborného posudku. Záleží na tom, z akého materiálu nálezy sú, môžu totiž obsahovať aj drahé kovy.

Niektoré internetové zdroje však uvádzajú, že právo na nálezné máte iba pri náhodnom nájdení archeologického artefaktu. Nie, keď sa cielene vydáte s detektorom kovov alebo s fishing magnetmi hľadať predmety do vodných hlbín.

Nie je teda stopercentne isté, či odmenu za nájdené poklady dostanete. Ale pre pokojné svedomie cenné predmety radšej nahláste, pretože inak sa dopúšťate porušenia, ktoré môže byť posúdené ako priestupok alebo trestný čin zatajenia veci.

Čítajte: Ako sme z rieky lovili dopravnú značku – Magnetický rybolov v akci

Magnet fishing.

Ako postupovať pri nájdení zbraní alebo munície

Niekedy možno z vody vytiahnete zbrane, nože a výbušniny. Takéto poklady hneď hláste na polícii. Zbrane totiž môžu pochádzať z nelegálnej činnosti a hrozí aj nebezpečenstvo úrazu. Hlavne nevybuchnutá munícia je životu nebezpečná!

Po vytiahnutí granátu alebo iného kusu munície do príchodu policajtov miesto zaistite, aby sa k nej nedostali iní ľudia, hlavne deti, zvieratá.

Úspešný magnetický lov!

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti a tipy pre magnetický rybolov na blogu Unimagnet.