Feromagnetizmus a feromagnetické materiály.

Ktoré prvky sú feromagnetické a priťahujú ich magnety? Prečo sú niektoré materiály menej feromagnetické? Zistite, čo je feromagnetizmus a aký je rozdiel medzi paramagnetickými a diamagnetickými látkami.

Čo je feromagnetizmus?

Feromagnetizmus je jednou z najsilnejších foriem magnetizmu. Je to jav, pomocou ktorého sa materiál samovoľne zmagnetizuje.

Je podstatou všetkých permanentných magnetov a kovov, ktoré priťahujú. Materiál s feromagnetickými vlastnosťami sa nazýva feromagnetikum alebo feromagnetická látka.

Ktoré materiály sú feromagnetické?

Medzi feromagnetické prvky patria železo (Fe), kobalt (Cp), nikel (Ni), gadolínium (Gd) a rôzne zliatiny ako je napríklad oceľ. Magnetické pole vo feromagnetických látkach zostáva, aj keď vonkajšie pole zanikne.

Feromagnetickú látku je možné zmagnetizovať trvalo. Napríklad ak prejdete silným magnetom po noži s oceľovou čepeľou alebo skrutkovači, začne priťahovať drobné kovové predmety, napríklad kancelárske sponky alebo skrutky.

Mosadz, meď, zlato a striebro nie sú feromagnetické a magnety ich nepriťahujú. Ak však do týchto kovov pridáte malé množstvo železa alebo ocele, môžu sa stať magnetickými.

Ferity

Medzi feromagnetiká patria aj ferimagnetické látky, takzvané ferity. Základnými surovinami na výrobu feritov sú oxid železitý a uhličitany bária alebo stroncia.

Feritové magnety patria v súčasnosti medzi najpoužívanejšie magnety. Feritové kotúče, kvádre či kruhy sa využívajú v priemysle, elektrotechnike, kancelárii, pri výučbe aj doma, napríklad ako magnety na chladničku alebo v kuchynskej chňapke.

Paramagnetizmus a diamagnetizmus

Prečo sú niektoré materiály menej feromagnetické? Okrem feromagnetík, ktoré sa k magnetu silne priťahujú, existujú aj materiály, ktoré na vonkajšie magnetické pole nejakým spôsobom reagujú. Sú to paramagnetiká a diamagnetiká.

Paramagnetické látky vonkajšie magnetické pole zosilňujú, a preto sa k magnetu slabo priťahujú. Medzi paramagnetické látky patria napríklad platina, chróm, hliník alebo sodík. Diamagnetické látky naopak vonkajšie magnetické pole zoslabujú.
V dôsledku toho sa od magnetu mierne odpudzujú. Je to napríklad bizmut, uhlík, zlato či meď.

Pozrite sa, ako funguje paramagnetizmus a diamagnetizmus na videu:

Na ďalšom videu uvidíte pôsobenia magnetického poľa na viacero prvkov:

Ktoré permanentné magnety sú najsilnejšie?

V súčasnosti patria k najsilnejším permanentným magnetom neodýmové magnety – NdFeB, ktoré vznikajú zlúčením neodýmu, železa a bóru. Magnety z neodýmu udržia aj 1000-násobok svojej hmotnosti, niektoré dokonca 2000× viac ako vážia. Slovo permanentné znamená, že magnety nepotrebujú na vytváranie magnetického poľa vonkajšie vplyvy, napríklad elektrinu.

Ako vyzerá najsilnejší elektromagnet na svete? Dozviete sa v článku Magnetická sila neodýmových magnetov. Ktorý magnet je najsilnejší?

Čítajte ďalej o zaujímavostiach zo sveta magnetizmu na blogu Unimagnet.