Magnetické piliny zobrazujú magnetické pole magnetu.

Čo je to magnet?

Magnet je objekt, ktorý okolo seba vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu. Permanentné magnety nepotrebujú na vytváranie magnetického poľa vonkajšie vplyvy. Vyskytujú sa prirodzene v niektorých kameňoch, ale dajú sa aj vyrobiť. Elektromagnety potrebujú na vytvorenie magnetického poľa elektrický prúd – keď sa zväčší prúd, zväčší sa aj magnetické pole.

Čo je to neodýmový magnet?

Je to materiál s najväčšou magnetickou energiou. Neodýmové magnety sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ak chcete kúpiť neodýmové magnety, vstúpte na unimagnet.sk, kde nájdete najpoužívanejšie magnety u nás za bezkonkurenčné ceny. Ak sa chcete dozvedieť niečo o magnetoch, zostaňte tu. Nájdete tu takmer všetko o magnetoch, od výroby až po použitie.

Permanentné magnety a dipóly

Všetky magnety majú minimálne dva póly: najmenej jeden severný a jeden južný pól. Póly nie sú ničím konkrétnym na magnete alebo vnútri magnetu. Ide len o pojem slúžiaci na opis magnetov. Na začiatku článku je obrázok magnetu, póly na ňom vyzerajú ako dve špecifické oblasti, pretože najväčšia povrchová intenzita poľa sa objavuje na póloch magnetu. Neznamená to však, že ide o špecifické oblasti.

Na pochopenie pólov je možné predstaviť si rad ľudí, ktorí sa pozerajú rovnakým smerom a stoja v jednej rovine. Aj keď môžeme vymedziť oblasť, kde sa nachádzajú všetky čelá a kde všetky zátylky, neexistuje jediný bod, v ktorom by sa nachádzali naraz. Každý človek v rade má na jednej strane čelo a na druhej zátylok. Keď sa rad rozdelí na polovicu, každá polovica bude mať stále čelo a zátylok. Dokonca, aj keď rad rozdelíme na jednotlivé osoby, každá z osôb bude mať čelo a zátylok. Takto sa dá postupovať do nekonečna. Rovnaké je to s magnetmi.

Na magnete nie je miesto, kde by sa nachádzali všetky južné či severné póly

Keď sa magnet rozdelí na dva, každý z nich bude mať severný aj južný pól. Keď sa menšie magnety opäť rozdelia, každý z dielov bude mať zase obidva póly.

Vo väčšine prípadov sa však stane, že keď budeme materiál rozdeľovať na stále menšie a menšie časti, postupne sa dostaneme do bodu, keď už budú jednotlivé čiastočky také malé, že si nedokážu udržať magnetické pole. Napriek tomu sa však nestanú oddelenými pólmi, len stratia schopnosť udržať si magnetické pole.

Niektoré materiály môžeme rozdeliť až na molekulárnu úroveň a stále si zachovajú pole s južným a severným pólom. Existujú teórie o samostatných južných a severných póloch – magnetických monopóloch. Monopóly sa však ešte nikde nenašli.