Typy magnetizácie.

Magnetizácia, iným slovom aj magnetovanie, je proces, pri ktorom dochádza k zmagnetizovaniu doteraz nemagnetickej látky. Dochádza tak pôsobením vonkajšieho magnetického poľa. Aké typy magnetizácie existujú? Čo znamená axiálny, diametrálny či radiálny? Zorientujte sa v spôsoboch magnetizácie.

Typy magnetizácie

Axiálna magnetizácia

Bežne predávané magnety majú axiálnu magnetizáciu. To znamená, že sa magnetické póly nachádzajú na rovných plochách magnetu, teda kolmo na plochu. Ak magnet priložíte napríklad k dvierkam chladničky, pricvakne sa na ne plochou rovnou stranou.

Axiálna magnetizácia.

Diametrálna magnetizácia

Diametrálne zmagnetizovaný magnet sa od axiálne zmagnetizovaného odlišuje tým, že sa priťahuje zboku, teda zvisle na plochu. Keď taký magnet priložíte napríklad k magnetickej tabuli, pricvakne sa k nej bočnou, zaoblenou stenou.

Diametrálna magnetizácia.

Multipólová magnetizácia

Multipólovo zmagnetizovaný magnet má viac magnetických pólov. S multipólovou magnetizáciou sa stretnete najmä pri magnetických páskach a fóliách. Póly sú usporiadané v pruhoch, aby sa magnet lepšie udržal na malej ploche. Magnetickú fóliu prichytíte na feromagnetický povrch plochou stranou.

Multipólová magnetizácia.

Radiálna magnetizácia

Radiálne zmagnetizované magnety majú póly umiestnené na vonkajšej a vnútornej strane plášťa. Radiálne zmagnetizovanie sa využíva hlavne pre kruhové neodýmové magnety – radiálne prstence, použitie ktorých umožňuje presnejšie a homogénne rozmiestnenie magnetických pólov, napríklad v rotore elektromotora.

Radiálna magnetizácia.

Radiálne zmagnetizované magnety sú vhodné na použitie v strojárstve, robotike, chirurgii alebo pri riadení technologických procesov.

Radiálna magnetizácia sa ďalej delí na bipolárnu a multipolárnu.

Bipolárna radiálna magnetizácia

Pri bipolárnom type magnetizácie je jeden magnetický pól na vnútornej stene prstenca a druhý na vonkajšej strane prstenca.

Bipolárna magnetizácia.

Multipolárna radiálna magnetizácia

Pri multipolárnej magnetizácii má magnet viac pólov a póly sú v zvislých alebo šikmých pruhoch.

Multipolárna magnetizácia.

Akým spôsobom sa magnety bežne magnetizujú?

Neodymové kotúče, kruhy, kvádre, kocky a tyče

Väčšina kotúčových magnetov a kruhových magnetov má axiálnu magnetizáciu – póly sú na kruhových plochách. Existujú aj diametrálne zmagnetizované kotúče
a kruhy s pólmi na bočných stranách.

Kotúčový magnet s axiálnou magnetizáciou.

Kotúčový magnet s axiálnou magnetizáciou.

Kruhový magnet s diametrálnou magnetizáciou.

Kruhový magnet s diametrálnou magnetizáciou.

Kvádrové magnety majú severný a južný pól na oboch najväčších plochách, sú magnetizované axiálne.

Magnetický kváder s axiálnou magnetizáciou.

Axiálne zmagnetizovaný kvádrový magnet.

Tyčové magnety majú magnetické póly na kruhových plochách. Existujú však aj neodýmové tyče T-10-20-DN a T-04-10-DN, ktoré sú zmagnetizované diametrálne na bokoch.

Neodýmové tyče s axiálnou magnetizáciou.

Axiálne zmagnetizovaný tyčový magnet.

Neodýmové kocky majú severný a južný pól na protiľahlých plochách.

Neodýmové kocky.

Magnetická kocka.

Magnetické fólie

Magnetické pásky a fólie sú zmagnetizované multipólovo.

Samolepiaca magnetická páska a magnetická fólia sú ideálne na nalepenie na menovky, na označovanie tovaru a regálov v skladoch, na veľtrhoch. Sú vhodné aj na výrobu magnetiek na chladničku alebo na výrobu suvenírov. Pozrite sa na ďalšie spôsoby využitia.

Magnetická fólia.

Magnetická fólia.

Čítajte ďalej o magnetických zaujímavostiach na blogu Unimagnet.