Robot zo stavebnice NeoCube.

Radi skladáte magnetickú stavebnicu NeoCube a už vám chýba inšpirácia? Zložte si robota podľa návodu v článku a pochváľte sa priateľom.

Tentoraz to bude trocha zložitejšie, zato väčšia výzva! Na výrobu robota androida budete potrebovať päť magnetických hlavolamov. Na Androida sa hodí kombinácia so zelenými guľôčkami NeoCube.

Postup má 4 základné kroky. Najprv zložíte telo robota, potom hlavu, ruky, nohy a nakoniec všetky časti spojíte.

Krok 1 – telo robota

1) Zložte kruh zo 7 guľôčok. Potom pricvakávajte guľôčky, ktoré si predtým spojíte do hada. Tak sa vám s nimi bude lepšie manipulovať. Vytvorte valec s desiatimi poschodiami.

Magnetické guľôčky.

2) Zložte kruh z 13 guľôčok a pricvaknite naň ďalšie tri poschodia. Pripojte ho k prvému valcu – jeden zasuňte do druhého.

Magnetická stavebnica.

3) Dokola pricvakávajte ďalšie guľôčky a tubus nimi doplňte. Bude mať 10 poschodí.

Magnetická stavebnica.

4) Zložte kruh z 19 guľôčok, pripojte ďalšie tri poschodia, spojte s valcom a doplňte guľôčkami do 12. poschodia. Je to rovnaké ako v predchádzajúcich bodoch.

Ako zložiť z magnetických guľôčok robota.

5) Rovnakým postupom vytvorte posledný „plášť“ tubusu. Zložte kruh z 25 guľôčok, pripojte guľôčky do tretieho poschodia, spojte s valcom a vrstvite ďalšie guľôčky do deviateho poschodia.

Ako zložiť androida z NeoCube.

Telo robota je hotové.

Krok 2 – hlava androida

1) Spojte 15 magnetických guľôčok do tvaru, ktorý vidíte na obrázku. Potom niekoľko guľôčok stlačte k sebe podľa fotky nižšie.

Zelené magnetické guľôčky.

Zelené magnetické guľôčky.

2) Vytvorte šesť takýchto tvarov.

Magnetická stavebnica zelená.

3) Spojte k sebe 3 guľôčky. Zložte desať takých tvarov.

Magnetická stavebnica zelená.

4) Päť 3-guľôčkových tvarov pricvaknite k ornamentu z prvého bodu – do tvaru hviezdy. Ak sa guľôčky odpudzujú, stačí tvar otočiť.

Zelená NeoCube.

5) K hviezde prichyťte päť väčších ornamentov a pokračujte pricvaknutím piatich menších tvarov.

Zelená NeoCube.

6) Utvorte kruh z 25 guľôčok a pripojte ho k takmer hotovej hlave.

Ako zložiť androida z NeoCube.

Hlavu androida máte hotovú.

Krok 3 – Nohy, ruky a finálny tvar robota

1) Nohy – spojte 5 guľôčok do valca s 5 poschodiami, postup opakujte.

Zelená NeoCube.

2) Ruky – spojte 5 guľôčok do valca so 7 poschodiami, postup opakujte. Ešte nacvaknite guľôčku konce rúk.

Zelené magnetické guľôčky.

3) Opatrne pricvaknite hlavu na telo robota.

4) Potom prichyťte ruky a nohy.

5) A nakoniec ešte anténky na hlavu.

Názornú ukážku nájdete vo videu nižšie.

Inšpirujte sa ďalšími NeoCube návodmi na blogu Unimagnet.