Magnetické vlastnosti neodýmových magnetov.

Čo pri magnetoch znamená označenie „N“ a číslica, napríklad N45? Prečo sú rovnaké magnety s vyššou číslicou za písmenom „N“ drahšie? Zorientujte sa vo vlastnostiach neodýmových magnetov.

Čo pri magnetoch znamená označenia „N“ a číslica?

Špecifikácie N45, N52, N45M a pod. označujú kvalitu neodýmového magnetu.

Z písmena a číslice zistíte tieto dva údaje:

1) Písmená za číslicou uvádzajú, aká je maximálna pracovná teplota magnetu

Písmená M, H, SH, UH, EH alebo AH označujú maximálnu pracovnú teplotu magnetu.

nie je uvedené – 80 °C
M – 100 °C
H – 120 °C
SH – 150 °C
UH – 180 °C
EH – 200 °C
AH – 240 °C

Väčšina našich neodýmových magnetov v e-shope Unimagnet nemá za číslicou žiadne písmená. Tieto magnety sú teda použiteľné do teploty 80 °C.

Ako sa od seba líšia napríklad neodýmový magnet KV-10-05-02-N a magnet z neodýmu s označením KV-10-05-02-N SH rovnakej veľkosti?

Neodýmový kváder KV-10-05-02-N má maximálnu pracovnú teplotu 80 °C a magnet KV-10-05-02-N SH odolá teplote 150 °C. Preto je aj drahší.

2) Číslice označujú, koľko magnetickej energie je obsiahnutej v magnetickom materiáli

Neodýmové magnety majú vynikajúce magnetické vlastnosti ako je remanencia, koercitivita a energetická hustota. Magnetická remanencia je zvyšková magnetizácia, ktorú si feromagnetický materiál udrží, keď naň prestane pôsobiť vonkajšie magnetické pole. A koercitivita je sila potrebná na demagnetizáciu magnetu.

Magnetické vlastnosti feromagnetických materiálov sa znázorňujú hysteréznou krivkou.

Maximálny energetický súčin je veličina s jednotkou udávajúcou maximálnu hustotu magnetickej energie uloženej v permanentnom magnete. Táto veličina sa uvádza v jednotkách MegaGaussOersted so skratkou MGOe. Na krivke zodpovedá bodu s najväčším súčinom magnetickej indukcie a intenzity.

Tabuľka magnetických vlastností magnetu.

Zjednodušene možno povedať, že číslice, napríklad 40, 45 alebo 52, označujú vnútornú magnetickú energiu magnetu. Magnety, ktoré majú vyššiu číslicu za písmenom „N“, majú viac vnútornej energie – väčšiu magnetickú silu, a preto sú aj drahšie.

Ako sa od seba líšia napríklad neodýmový magnet KS-05-N s magnetizáciou N50 a magnet z neodýmu s označením KS-05-N s magnetizáciou N45 s rovnakou veľkosťou?

Obidva majú v špecifikácii písmeno „N“, teda odolajú teplote 80 °C. Líšia sa však magnetickou silou. Magnet N45 má magnetickú silu 1,2 kg a neodým N50 má magnetickú silu 1,3 kg. Práve preto je ten druhý drahší.

Čítajte ďalej rady a zaujímavosti zo sveta magnetizmu na blogu Unimagnet.